Tečaj digitalne fotografijeTečaj digitalne fotografije i računalne obrade podijeljen je u 2 modula.

Prvi modul obrađuje ove cjeline :

UVOD U FOTOGRAFIJU gdje ćemo se pozabaviti poviješću ne samo digitalne, već i klasične fotografije. Raspraviti ćemo o tome zašto je bolje slikati u digitalnom obliku i kako odabrati fotoaparat koji će zadovoljavati naše potrebe fotografiranja.

UPOZNAVANJE SA FOTOAPARATOM je cjelina u kojoj ćemo početi učiti sve o fotoaparatu. Od glavne podjele fotoaparata, prema njihovoj primjeni i mehaničkim svojstvima, kako digitalni fotoaparat radi. Preći ćemo zatim mehaničke dijelove fotoaparata i dodatnu opremu (tijelo, leća, zaslon,senzor, memorijska kartica, bljeskalica, konvertori, filteri, svjetlomjeri). Vrlo detaljno pozabaviti ćemo se otvorom blende, duljinom ekspozicije i osjetljivošću senzora (ISO), balansom bijele boje. Zatim slijedi značaj histograma i ostalih softverskih postavki fotoaparata. Sve ćemo to prolaziti uz praktičnu vježbu.

Kada naučimo kako rukovati sa fotoaparatom obradit ćemo područje „KOMPOZICIJA SLIKE“. Tu ćemo govoriti o kreativnoj, stvaralačkoj strani fotografije. Proći ćemo područja koja će nam pomoći da brže i kvalitetnije uočimo središte interesa, prepoznamo motiv, iskoristimo svijetlo, stvorimo i prepoznamo atmosferu. Naučiti ćemo kako se fotografiraju portreti, krajolici, arhitektura, interijeri, voda, nebo… i to što smo naučili nastojat ćemo i primijeniti. Pod tim podrazumijevamo praktični dio ovog tečaja koji ćemo odrađivati i vani, a naravno u dogovoru sa grupom (obično vikendom).

Zatim slijedi tema „SVIJETLO – kako ga koristiti?“. To je dio u kojem ćemo govoriti o prirodnom svijetlu na koje ne možemo utjecati, ali ga ipak možemo i moramo znati iskoristiti, te ćemo obraditi osnovno studijsko svijetlo i to sve naravno potkrijepiti praktičnim dijelom i primjenom dosad naučenog, dakle fotografiranjem.

Nakon toga slijedi poglavlje „POHRANA I TISAK FOTOGRAFIJA“. Tu ćemo naučiti kako fotografije sa naših fotoaparata pohraniti u računalo, ili pak sa računala do laboratorija. Naučiti ćemo što su čitači kartica, USB, prijenosni hard disk, vrste skenera i kako ih koristiti, te kako se na kraju fotografije mogu tiskati.

Time završava prvi i započinje drugi modul:

OBRADA FOTOGRAFIJE gdje ćemo objasniti osnovne stvari vezane uz boje i formate fotografija, te preći na najzanimljiviji dio ovog dijela, a to je obrada u Photoshopu. Tu ćemo učiti kako koristiti alate, od selektiranja, izrezivanja, kloniranja, pa sve do obrade koja nam se nudi u padajućim menijima, znači zasićenje, veličina fotografije, različiti filtri, unos teksta, iz fotografije u boji u crno-bijelu,… Također ćemo se i detaljno pozabaviti obradom RAW formata i naravno sve to primijeniti na slikama koje smo sami fotografirali.

Po završetku tečaja zajedno sa polaznicima izabrat će se njihovi najbolji radovi, te će se napraviti izložba istih čime bi zaokružili jedan stvaralački put.

Mob: 098.171.0123
info@ri-foto.hr

Morate instalirati noviju verziju Flash Player-a kako bi pregledali web stranice.
Imam Flash Player